Selecteer een pagina

Nieuwland Roeimarathon

Veiligheid

 

  1. Structuur Organisatie:

De Nieuwland Marathon in Flevoland wordt georganiseerd door roeivereniging Pampus, roeivereniging Pontos en roeivereniging Amenophis.

De organisatie bestaat uit:
Voorzitter Myra Blokhuis (Pampus)
Penningmeester Anne Kroese (Amenophis)

Overige Alex Kolder, Jaap Woudstra (Pontos), Carolien Middelink (Pampus) Tina (Amenophis)

Hoofd v.d. Jury: Norbert Blokhuis
Wedstrijdleider: Carolien Middelink

  1. Communicatie 

De wedstrijdleiding zorgt dat vooraf via de mail (alle emailadressen van de captains van de deelnemende ploegen zijn bekend) de benodigde informatie voor de marathontocht is doorgegeven.
Op de website www.nieuwlandmarathon is informatie terug te vinden die de deelnemende ploegen nodig hebben zoals loting, routekaarten, wedstrijdreglement.
Op de dag zelf heeft de wedstrijdleiding alle mobiele nummers geregistreerd van de telefoons die meegaan aan boord van de deelnemende ploegen. Tevens is het nummer 06 41748010 in geval van calamiteiten doorgegeven aan de deelnemers.

  1. Algemene informatie

 3.1 Regels
We verwachten van iedere deelnemer zich op het water zal gedragen volgens de geldende regels van de watersport. Sportief gedrag en goed zeemanschap dragen bij aan een behouden vaart.

3.2 Captainsoverleg

Behandeld de volgende punten:
– check of iedere deelnemende ploeg de routekaart heeft.
– kenbaar maken van eventuele knelpunten en/of gevaarlijke punten op de route.
– aangeven waar de controle posten zijn.
– de verwachte weersomstandigheden.
– pleziervaart en beroepsvaart
– aangeven dat bij eventuele calamiteiten er gestopt kan worden bij de roeiverenigingen Pontos en Amenophis
– bij warm weer worden de deelnemers er op geattendeerd extra drinken mee te nemen.
– bij koud weer worden de deelnemer er op geattendeerd voldoende gekleed te zijn.

3.3 Startnummers
Alle boten worden voorzien van een startnummer, waardoor herkenbaarheid voor de leiding eenvoudig is.

3.4 Controleposten:
Er zijn tijdens de tocht controle posten aanwezig. Wedstrijdleiding staat in contact met de controle posten via mobiele telefoon, telefoonnummers zijn bekend bij wedstrijdleiding.

Controleposten:
1. startpunt bij Vaartsluis
2. bij Knardijk, controlepost is bij de afslag Lage vaart naar de Larservaart
3. controlepost is bij de Larsersluis

Op controlepost 2 en 3 vindt tijdwaarneming plaats.

3.5 Veiligheidseisen mensen
Deelname blijft altijd op eigen risico. De ploegen dienen er voor te zorgen dat:

  • Volgens KNRB Huishoudelijk Reglement artikel 52:
    iedere roeier een medische keuring heeft; Het actief beoefenen van een sport, en dus ook de roeisport, brengt bepaalde medische risico’s met zich mee. Roeiers die aan wedstrijden deelnemen wordt dringend geadviseerd zich, voor hun eerste wedstrijd en vervolgens periodiek, medisch te laten keuren.
  • Iedere roeier een wedstrijdcontract heeft getekend.

Organiseerde verenigingen dienen te zorgen dat zij beschikken over een
Beschikbaarheid van een EHBO doos op de RV Pampus, RV Pontos en RV Amenophis.

3.6 roeimateriaal

Veiligheidseisen roeimateriaal
De ploegen dienen er voor te zorgen dat het volgende in orde is:
De boot dient voorzien te zijn van een solide bevestigde boegbal en 2 landvasten, peddel, pikhaak en hoosmateriaal.

4. Route
Het parcours is 74 km lang en bevat 2 sluizen. Vanuit roeivereniging Pampus roeien de deelnemers op via de Hoge Vaart naar de Lage Vaart. Hier bevindt zich de 1esluis, de Vaartsluis, na de schutting zal de start plaatsvinden op de Lage Vaart.

Vanaf Almere-Buiten roeit men richting Lelystad. Voor de prestatie- of estafettetocht roeiers gaat de tocht bij kruising van vaarwegen in Lelystad BB uit richting roeivereniging Pontos.

Er een wisselplaats mogelijk bij het vlot van Pontos.

De wedstrijd ploegen gaan bij kruising vaarwegen in Lelystad naar SB de Larservaart op. De Larservaart loopt tussen Lelystad en Zeewolde, aan eind van de Larservaart ligt de Larsersluis. Hier zal de tijd stop gezet worden, zodat u in alle rust geschut kan worden.

Na de sluis zal de tijdwaarneming weer starten. De tocht gaat SB uit naar roeivereniging Amenophis gelegen aan de Hoge Vaart. Daar kunt u aanleggen en uitstappen om te wisselen.

De finish zal zijn bij aanlegvlotten van roeivereniging Pampus in Almere.
De route is vrij recht en breed, de bruggen zijn ook breed en hoog. Er bevinden zich geen moeilijk passages in het parcours. Bij de sluizen is hulp aanwezig.

Op dit vaarwater is zowel beroepsvaart (weinig) als pleziervaart.
Een gedetailleerde kaart met afstanden en wisselplaatsen staat op de website. Tevens wordt een geplastificeerde kaart meegeven tijdens de tocht. Er is geen alternatieve route.

5. Weersomstandigheden
De marathontocht/wedstrijd wordt afgelast, uitgesteld of stilgelegd als het wegens weersomstandigheden niet verantwoord is om te roeien. Dit beslist de wedstrijdleiding.
Mogelijke omstandigheden die hiertoe of de verwachting ervan die hiertoe aanleiding kunnen geven zijn: Harde wind, dichte mist en onweer. Deze omstandigheden worden beoordeeld door de wedstrijdleiding. Als de vooruitzichten de dag voor de wedstrijd van dien aard zijn, dat het doorgaan van de wedstrijd onwaarschijnlijk is, wordt de wedstrijd voor 20.00 uur de dag ervoor afgelast, zodat de deelnemers een vergeefse reis bespaard blijft. Bekend making via website en per mail.

5.1 Wind
Bij harde wind (kracht 6 of hoger), dan wordt de NLM niet verroeid of gestaakt.

5.2 Onweer
In het geval van onweer moeten de boten naar de kant en wordt dringend verzocht niet meer door te varen totdat het onweer voorbij is. Als een boot moet schuilen is het wenselijk om dit door te geven aan de wedstrijdleiding.

5.3 Mist
Zicht minder dan 500 meter.
Ondanks dat de wedstrijdleiding zelf het weer in de gaten houdt vragen we aan de ploegen melding te maken van deze extreme/gevaarlijke weersomstandigheden bij wedstrijdleider.

  1. Calamiteiten

6.1 Verenigingsterrein

De ontvangende verenigingen zijn:
RV Pampus, Verlaatweg 7, 1358 AJ Almere Telefoon 036-5384352
RV Pontos, Griend 33- 60, 8225 SZ Lelystad Telefoon 0320-257051
RV Amenophis, Baardmeesweg 4, 3899 XS Zeewolde Telefoon 06-44864570
Bij een calamiteit op het verenigingsterrein van de organiserende vereniging zal bij een ernstige calamiteit, 112 worden gebeld. Indien het een matige calamiteit betreft, zal de wedstrijdleiding dit zelf proberen op te lossen. Een EHBO- doos en is aanwezig.
Ziekenhuizen omgeving Flevoland:
Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere
Telefoon: 036-868 8888 , www.flevoziekenhuis.nl
MC Zuiderzee Ziekenhuis, Ziekenhuisweg 100, 8233 AA Lelystad
Telefoonnummer 0320 271 911, www.mczuiderzee.com
Ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk
Telefoonnummer 0341- 463911, www.stjansdal.nl

6.2 Op het water
Procedure bij calamiteiten tijdens de marathontocht

Calamiteit bij een ploeg
 (blessure, gezondheidsprobleem, materiaalprobleem, etc.):
Elke ploeg beschikt over een mobiele telefoon waarvan het nummer bij de organisatie (wedstrijdleiding) bekend is, tevens is het nummer van de wedstrijdleiding bij de ploegen bekend.
De ploeg beoordeelt de situatie. Bij ernstige medische calamiteiten belt de ploeg 112 zonder tussenkomst van de wedstrijdleiding. Indien 112 gebeld is moet ook de wedstrijdleider op de hoogte gebracht worden.
In minder ernstige gevallen, belt de ploeg de wedstrijdleiding op het nummer dat de ploeg heeft meegekregen. Op de routekaart staan kilometers aangegeven, waarmee de ploeg haar locatie voor de wedstrijdorganisatie goed kan aanduiden.
Ploegen dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.

Calamiteit betreffende de gehele marathontocht/wedstrijd (bijvoorbeeld weersomslag):
Elke ploeg beschikt over een mobiele telefoon waarvan het nummer bij de organisatie (wedstrijdleiding) bekend is.
De wedstrijdleiding beoordeelt de ontstane situatie en besluit in overleg met het hoofd van de jury de te nemen maatregelen. Bij deze maatregelen staat de veiligheid van de deelnemers op de eerste plaats, een eventuele voortzetting met voor alle ploegen gelijkwaardige kansen op de tweede plaats.

De wedstrijdleiding communiceert haar beslissing per telefoon naar de deelnemende ploegen of vangt de ploegen voor het probleempunt op. Als de situatie zodanig is dat er haast is geboden bij de bel actie, kan de wedstrijdleiding een aantal vrijwilligers vragen daarbij te assisteren.

De ploegen dienen te allen tijde goed telefonisch bereikbaar te zijn.
De ploegen dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.
Schuil- of stopplekken kunnen zijn roeivereniging Pontos en Amenophis.

Adres

RV Pampus
Verlaatweg 7
1358 AJ Almere
Route

Adres

RV Pontos
Griend 33- 60
8225 SZ Lelystad
Route

Adres

RV Amenophis
Baardmeesweg 4
3899 XS Zeewolde
Route
start & Finish

Pampus-Almere

Adres

RV Pampus
Verlaatweg 7
1358 AJ Almere
Route

Contact Info

Bekijk de route